จับตา ครม. เคาะเปลี่ยนรถร่วมบริการไฟฟ้า

จับตา ครม. เคาะเปลี่ยนรถร่วมบริการไฟฟ้า-เพิ่มเงินเดือนยาสูบ

เปิดวาระครม. วันนี้ จับตาวาระร้อน เคาะเปลี่ยนรถร่วมบริการไฟฟ้า ในพื้นที่กทม.ด้านคลัง ชงปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานยาสูบ พร้อมติดตามประเด็นการเมืองร้อนจากทำเนียบ

ข่าว การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานวันนี้ (31 มกราคม) เตรียมพิจารณาข้อเสนอของหลายกระทรวง โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กทม. ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน โดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น พร้อมทั้งติดตามประเด็นทางด้านการเมือง ยังต้องติดตามบรรยากาศการประชุมครม.วันนี้ จะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรบ้าง หลังจากนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จัดกิจกรรมทางการเมืองอย่างคึกคัก วาระเพื่อพิจารณา กระทรวงการคลัง : เสนอ

จับตา ครม. เคาะเปลี่ยนรถร่วมบริการไฟฟ้า

ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น

กระทรวงพาณิชย์ : เสนอขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น กระทรวงพาณิชย์ : ข่าวเศรษฐศาสตร์ เสนอขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด ที่จังหวัดชัยนาท กระทรวงดิจิทัลฯ : เสนอขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กระทรวงดิจิทัลฯ : เสนอร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เสนอโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กทม.

8 ยาพิษฆ่าเด็ก วรากรณ์ สามโกเศศ Previous post 8 ยาพิษฆ่าเด็ก | วรากรณ์ สามโกเศศ
หวานเจี๊ยบ ผจก.ชมพู่ โพสต์คลิปคำคมความรัก Next post เอ๊ะยังไง? “หวานเจี๊ยบ” ผจก.ชมพู่ โพสต์คลิปคำคมความรัก