ธุรกิจ28091

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

ธุรกิจ28091

ธุรกิจ ขณะนี้ได้มีหลายบริษัทในประเทศไทยที่มีความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน (Stable and Sustainable) เพราะการดำเนินธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถอยู่รอด ธุรกิจ และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่สำคัญภายใต้การดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงนั้น ยังต้องมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมกับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ

หนึ่งในองค์กรภาคธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ ธุรกิจ ต้องยกให้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกาศเป็นนโยบายหลักที่จะบรรลุสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable ASEAN Leader ธุรกิจ ภายใต้ PASSION 2025

การศึกษา28091 Next post เอไอเอส ได้ยกระดับการศึกษาไทย