เส้นทางโอกาส! หนุนใช้รถไฟไทย-ลาว-จีน ดันส่งออกสินค้าเกษตร

เส้นทางโอกาส! หนุนใช้รถไฟไทย-ลาว-จีน ดันส่งออกสินค้าเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือเรื่องระบบการบริหารจุดตรวจปล่อย CIQ (Customs Immigration Quarantine)

เศรษฐศาสตร์ และการขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยผ่านลาวไปยังประเทศจีนด้วยระบบขนส่งทางรถไฟ ร่วมกับ MR.LIU JINXIN ประธานสถาบันวิจัยคุนหมิง (SSILR) นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และคณะผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานด้านโลจิสติส์ร่วมกันทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งตลอดระเวลาเวลาที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในประเด็นการค้าและการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรกับจีนอย่างมาก เนื่องจากเป็นตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะเดียวกันก็เป็นตลาดที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจในการต่อรองสูง จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ซึ่งระบบโลจิสติกส์ เป็นหัวใจสำคัญของการขนส่งสินค้าเกษตรโดยได้มอบหมายให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ประสานการทำงานทุกระดับ เพื่อขยายความร่วมมือและเร่งผลักดันขยายมูลค่าและปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรฯ ไทยไปจีน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้การสนับสนุน และยินดีในความร่วมมือกับจีนในการเดินหน้าร่วมกันผลักดันการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรต่อไปในอนาคตด้านนายอลงกรณ์ กล่าวว่า การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้ให้บริการโลจิสติกส์จีนในวันนี้ มีความเห็นพ้องต้องกันในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ 1) การเพิ่มขบวนรถไฟ และการทำระบบการจองขบวนรถไฟจากจีน เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าให้มากขึ้น และต้องลดต้นทุนให้ถูกกว่าการขนส่งทางรถ 2) การพัฒนาระบบการบริหารจุดตรวจปล่อย CIQ (Customs Immigration Quarantine) จีน-ลาว โดยมีความเห็นร่วมกันว่าควรใช้โมเดลด่านตรวจพืชที่ประสบความสำเร็จ เช่น ด่านตรวจพืชลาดกระบัง เพื่อให้เป็นด่านตรวจที่เบ็ดเสร็จเกิดความรวดเร็ว และ 3)

เส้นทางโอกาส! หนุนใช้รถไฟไทย-ลาว-จีน ดันส่งออกสินค้าเกษตร

บริษัทจากประเทศจีนมีความสนใจต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรกว่า 1 แสนตัน โดยเฉพาะปลาแช่แข็ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีความพร้อมด้านการประมง

จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะขยายการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่สำหรับเส้นทางรถไฟลาว-จีน ถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ด้วยระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากไทยไปสู่จีน และจะขยายไปยังเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และยุโรป ถือเป็นเส้นทางโอกาสแห่งอนาคต โดยจะบูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ คณะผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นคณะแรกจากจีนที่เดินทางมาเยือนไทย ภายหลังจากเส้นทางรถไฟ ไทย-ลาว-จีน เปิดอย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายจีนแสดงความพอใจในการหารือร่วมกัน และพร้อมให้ความร่วมมือ โดยจะนำผลการหารือในครั้งนี้ไปรายงานต่อรัฐบาลจีนต่อไป สำหรับระบบการบริหารจุดตรวจปล่อย CIQ (Customs Immigration Quarantine) ปัจจุบันมีพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ สำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีน โดยมีสาระสำคัญในการระบุจุดนำเข้าและจุดส่งออกผลไม้ของแต่ละประเทศในภาคผนวก ไม่จำกัดเส้นทางในการขนส่งผลไม้ระหว่างกัน โดยปัจจุบันได้กำหนดจุดนำเข้า-ส่งออกผลไม้ ระหว่างไทยและจีนทั้งสิ้น 16 ด่านโดยด่านนำเข้า-ส่งออกของจีน ประกอบด้วย 1) โหย่วอี้กว่าน 2) โม่ฮาน 3) ตงซิง 4) ด่านรถไฟผิงเสียง 5) ด่านรถไฟโม่ฮาน (มีการขนผลไม้ล็อตแรก 3 ธ.ค.65) 6) เหอโข่ว ข่าวเศรษฐศาสตร์ (เอกชนจีนอยู่ระหว่างการเตรียมจัดซื้อและจัดการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งผลไม้ไทย) 7) ด่านรถไฟเหอโข่ว (ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) 8) หลงปัง (ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) 9) เทียนเป่า (ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) และ 10) สุยโข่ว (ยังไม่สามารถรับผลไม้จากไทย) ส่วนด่านนำเข้า-ส่งออกของไทย ประกอบด้วย 1) เชียงของ 2) มุกดาหาร 3) นครพนม 4) บ้านผักกาด 5) บึงกาฬ และ 6) หนองคาย

 

พ่อหัวใจแตกสลาย รับศพเด็กหญิง 6 ขวบ รถรับส่งนักเรียนแซงไม่พ้นลงข้างทาง Previous post พ่อหัวใจแตกสลาย รับศพเด็กหญิง 6 ขวบ รถรับส่งนักเรียนแซงไม่พ้นลงข้างทาง
คาสิโนออนไลน์ Next post คาสิโนออนไลน์ เว็บคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด