เอกชน-นักเศรษฐศาสตร์ แนะ ดึงต่างชาติ เช่าระยะยาว 60 ปี!

เอกชน-นักเศรษฐศาสตร์ แนะ “ดึงต่างชาติ” เช่าระยะยาว 60 ปี!

ผู้ประกอบการสังหาฯ แนะรัฐ เพิ่มการให้เช่าระยะยาว 60 ปี เป็นทางเลือกเพิ่ม พร้อมย้ำคนค้าอย่าสับสน เพราะที่ดินที่ให้ต่างชาติใช้สิทธิ์นั้นซื้อคนละตลาด คนละราคา และคนละทำเลกัน

 เศรษฐศาสตร์ กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกฎกระทรวงร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว โดยให้กลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม ผู้ได้สิทธิ วีซ่าระยะยาว 10 ปี หรือ Long-Term Resident Visa (LTR Visa) ได้แก่ ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มเกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มต้องการทำงานในไทย กลุ่มมีทักษะชำนาญพิเศษ นำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ได้สิทธิครอบครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ เพื่ออยู่อาศัย นายอธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า รัฐบาลต้องนำเสียงวิจารณ์มาปรับปรุงทบทวน ตีกรอบเงื่อนไขให้ชัดเจน ให้ออกมานุ่มนวลและกลมกล่อมที่สุด ในสิ่งที่ต่างชาติซื้อแต่คนไทยไม่ซื้อ ถึงจะสามารถทำได้ เพราะซื้อคนละตลาด คนละราคา คนละทำเล และเพิ่มการให้เช่าระยะยาวเป็น 60 ปี เป็นทางเลือกเพิ่ม เพราะรัฐบาลคงจะเดินหน้าไปแบบแพคเกจเดิมไม่ได้แล้ว

เอกชน-นักเศรษฐศาสตร์ แนะ ดึงต่างชาติ เช่าระยะยาว 60 ปี!

ถ้ารัฐบาลไม่ปรับปรุงก็ต้องถอยขณะที่ นายพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรติ นาคินภัทร กล่าวว่า มีทั้งผลดีและผลเสีย หากมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินคาดว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านความต้องการในระยะสั้น

หากจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่ ต้องดูซัพพลายภายในประเทศว่าตรงกับที่ชาวต่างชาติมีความต้องการหรือไม่ ขณะเดียวกันจากความกังวลว่าหากมีการขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติจะส่งผลให้ราคาที่ดินที่ขายในประเทศสูงขึ้น หรือขายในราคาเดียวกับที่ขายให้กับชาวต่างชาติจะเป็นผลกระทบต่อประชาชนคนไทยเอง ซึ่งมีความเป็นไปได้ หากมองภาพใหญ่ในอนาคตประชาชนคนไทยลดลงและมีความต้องการซื้อที่ดิน หรือบ้านลดลง  ข่าวเศรษฐศาสตร์ การที่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือครองก็เข้ามาเสริมส่วนความต้องการที่หายไปได้ อย่างไรก็ตาม รัฐต้องตั้งกฎเกณฑ์ที่จะกำหนดว่าให้กลุ่มคนใดเข้ามาถือครอง ซึ่งไม่ควรมุ่งไปที่กลุ่มคนมั่งคั่งและเกษียณอายุอย่างเดียว เพราะคนกลุ่มนี้จะไม่กระตุ้นการลงทุนและเลือกที่จะเข้ามาอยู่เป็นถิ่นฐานใหม่มากกว่า

ทันโลกข่าวต่างประเทศ24-10-65 Previous post ออสเตรเลียผ่าน กม.ให้เหยื่อรุนแรงในครอบครัวลางานรับเงินได้
ศิลปกรรม DPU ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย อัพผ้าขาวม้ารับเทรนด์แฟชั่น Next post ศิลปกรรม DPU ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย อัพผ้าขาวม้ารับเทรนด์แฟชั่น