การศึกษา28091

เอไอเอส ได้ยกระดับการศึกษาไทย

เอไอเอส ได้ยกระดับการศึกษาไทย

การศึกษา28091

การศึกษา เมื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างมาก ความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายเพียงปลายนิ้วในข้อดีย่อมมีข้อเสียหากไม่สามารถรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ที่สร้างปัญหารายวันได้จะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสร้างทักษะและความตระหนักรู้ด้านสื่อ
ดิจิทัลให้กับเยาวชนและคนไทยที่มีสื่อในมือได้มีภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ AIS ได้ร่วมมือกับภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก การศึกษา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” การศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์ สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลยุคใหม่ตั้งแต่เด็กและเยาวชนไปจนถึง การศึกษา คนทั่วไป

ธุรกิจ28091 Previous post มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน
อาหาร28091 Next post เรโทรสไตล์ กุ้งถังอลังการ โรงอาหารราม่า